กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญดีบุก ตราลายกระหนก พ.ศ. 2485

เหรียญดีบุก ตราลายกระหนก พ.ศ. 2485

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 1 สตางค์ (ดีบุก)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

ริมขอบในมีลายกระหนกแข้งสิงห์ พื้นบนมีกระหนกคาบซ้ายขวา ด้านซ้ายมีเลขไทยบอกราคา "๑" ด้านขวาเป็นอักษรย่อ "ส.ต."
เบื้องล่างมีคำว่า "รัฐบาลไทย" (ส่วนราคา ๑๐ สตางค์ และ ๕ สตางค์ เบื้องล่างใช้คำว่า "รัถบาลไทย")

ด้านหลัง ริมขอบในบนมีลายก้านขด เบื้องล่างมีอักษรย่อบอกศักราช "พ.ศ." (ส่วนราคา ๑๐ สตางค์ และ ๕ สตางค์ เบื้องล่าง
บอกศักราช "พ.ส.") และเลขไทยบอกปีที่ผลิต "๒๔๘๕" นอกวงกรอบเป็นลายกลีบบัวซ้อนโดยรอบ
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2485  ออกใช้ ชนิดราคา 10 สตางค์ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485
                         ชนิดราคา   5 สตางค์ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485
                         ชนิดราคา   1 สตางค์ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2485 (ไม่มีรูตรงกลาง)

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 1 สตางค์ (ดีบุก) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เซนติเมตร 1.40 กรัม 0.10 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 1 สตางค์ 100 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์
2.ราคาประเมิน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

29 เมษายน 2563 | เข้าชม 9147 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม