กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญดีบุก พระบรมรูป - ตราพระครุฑพ่าห์ (ทรงพระเยาว์)

เหรียญดีบุก พระบรมรูป - ตราพระครุฑพ่าห์ (ทรงพระเยาว์)

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 50 สตางค์ (ดีบุก)
ราคา 25 สตางค์ (ดีบุก)
ราคา 10 สตางค์ (ดีบุก)
ราคา 5 สตางค์ (ดีบุก)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน (ราคา 50, 25 สตางค์ ขอบเฟือง และราคา 10, 5 สตางค์ ขอบเรียบ)
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขณะทรงพระเยาว์ครึ่งพระองค์ ทรงเครื่องแบบเต็มยศพลเรือน
ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีพระปรมาภิไธยว่า "อานันทมหิดล" ริมขอบขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๘"

ด้านหลัง เป็นรูปพระครุฑพ่าห์ เบื้องบนมีข้อความว่า "รัฐบาลไทย" เบื้องล่างมีอักษรและเลขไทยบอกปีที่ผลิต "พ.ศ. ๒๔๘๙" ด้านซ้าย
เป็นเลขไทยบอกราคา "๕๐"/"๒๕"/"๑๐"/"๕" ด้านขวามีอักษรย่อ "ส.ต."
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2489
เหรียญกษาปณ์ชุดนี้ออกใช้ 4 ชนิดราคา เป็นเหรียญที่ผลิตเป็นรุ่นแรกในรัชกาลที่ 8 ที่กลับมาใช้สัญลักษณ์พระบรมรูปและ
สัญลักษณ์ของประเทศคือ ตราพระครุฑพ่าห์ปรากฎบนเหรียญ ตราพระครุฑพ่าห์นี้พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นตราประจำแผ่นดิน เพื่อใช้ประทับกำกับหนังสือสำคัญต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมต้องสร้างใหม่
ทุกคราวที่เปลี่ยนรัชกาลใหม่ จึงทรงมีพระราชดำริว่า ตราพระครุฑพ่าห์เป็นตราประจำแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึง
ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้ใช้พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์เป็นตราประจำแผ่นดินเพื่อจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่อีกต่อไป
จึงเป็นอันว่า ตราประจำแผ่นดินคงใช้พระครุฑพ่าห์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ออกใช้ พ.ศ. 2489

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 50 สตางค์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.55 เซนติเมตร 5.17 กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคา 25 สตางค์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.05 เซนติเมตร 2.47 กรัม 0.15 เซนติเมตร
ราคา 10 สตางค์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.75 เซนติเมตร 1.66 กรัม 0.11 เซนติเมตร
ราคา 5 สตางค์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เซนติเมตร 1.28 กรัม 0.12 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 50 สตางค์ (ดีบุก) 800 บาท
ราคา 25 สตางค์ (ดีบุก) 300 บาท
ราคา 10 สตางค์ (ดีบุก) 200 บาท
ราคา 5 สตางค์ (ดีบุก) 400 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์
2.ราคาประเมิน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

29 เมษายน 2563 | เข้าชม 21280 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม