กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญดีบุก พระบรมรูป - ตราพระครุฑพ่าห์ (ทรงเจริญพระชนมพรรษา)

เหรียญดีบุก พระบรมรูป - ตราพระครุฑพ่าห์ (ทรงเจริญพระชนมพรรษา)

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 50 สตางค์
ราคา 25 สตางค์
ราคา 10 สตางค์
ราคา 5 สตางค์

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน (ราคา 50, 25 สตางค์ ขอบเฟือง และราคา 10, 5 สตางค์ ขอบเรียบ)
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขณะทรงเจริญพระชนมพรรษาครึ่งพระองค์
ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีพระปรมาภิไธยว่า "อานันทมหิดล"
ริมขอบขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๘"

ด้านหลัง เป็นรูปพระครุฑพ่าห์ เบื้องบนมีข้อความว่า "รัฐบาลไทย" เบื้องล่างมีอักษรและเลขไทยบอกปีที่ผลิต " พ.ศ. ๒๔๘๙" ด้านซ้าย
เป็นเลขไทยบอกราคา "๕๐"/"๒๕"/"๑๐"/"๕" ด้านขวามีอักษรย่อ "ส.ต."
ปีที่สร้าง

เหรียญกษาปณ์รุ่นนี้ได้ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตดีกว่ารุ่นทรงพระเยาว์
ออกใช้ พ.ศ. 2489

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 50 สตางค์ (ดีบุก) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.51 เซนติเมตร 4.88 กรัม 0.15 เซนติเมตร
ราคา 25 สตางค์ (ดีบุก) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.05 เซนติเมตร 2.54 กรัม 0.15 เซนติเมตร
ราคา 10 สตางค์ (ดีบุก) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.75 เซนติเมตร 1.76 กรัม 0.12 เซนติเมตร
ราคา 5 สตางค์ (ดีบุก) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เซนติเมตร 1.19 กรัม 0.10 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 50 สตางค์ (ดีบุก) 300 บาท
ราคา 25 สตางค์ (ดีบุก) 400 บาท
ราคา 10 สตางค์ (ดีบุก) 200 บาท
ราคา 5 สตางค์ (ดีบุก) 100 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์
2.ราคาประเมิน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 880/2557สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

1 พฤษภาคม 2563 | เข้าชม 6093 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม