กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญดีบุก สี่รัฐภาคใต้

เหรียญดีบุก สี่รัฐภาคใต้

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 10 เซนต์ 
ราคา 5 เซนต์ 
ราคา 1 เซนต์ 

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเฟือง
ด้านหน้า

เป็นรูปจักร มีสมอสอดขัดในวงจักร ด้านซ้ายและขวามีรูปปีกนกกางอยู่ภายใต้รูปพระมหามงกุฎ เบื้องบนเป็นลาย
ช่อกระหนก 3 ตัว ขนาบทั้งสองข้าง ใต้ปีกนกด้านซ้ายมีตัวเลขอารบิกบอกราคา "10"/"5"/"1" และด้านขวามีข้อความ
"เซนต์" เบื้องล่างมีอักษรและเลขอารบิกบอกปีที่ผลิต " พ.ศ. 2486" และมีจุดไข่ปลาบริเวณขอบเหรียญ

ด้านหลัง มีเลขอารบิกขนาดใหญ่ตรงกลางเหรียญบอกราคา "10"/"5"/"1" เบื้องบนมีข้อความว่า "รัถบาลไทย" และคั่นด้วย
ดอกประจำยามกับข้อความเบื้องล่างบอกราคา"สิบเซนต์"/"ห้าเซนต์"/"หนึ่งเซนต์" โดยมีจุดไข่ปลาล้อมรอบเลขอารบิก
บอกราคาและบริเวณขอบเหรียญ
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2486

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 10 เซนต์  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เซนติเมตร 3.60 กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคา 5 เซนต์  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.75 เซนติเมตร 2.13 กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคา 1 เซนต์  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.30 เซนติเมตร 1.07 กรัม 0.15 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ดีบุก (ราคา 10 เซนต์ ) 300,000 บาท
ดีบุก (ราคา 5 เซนต์) 300,000 บาท
ดีบุก (ราคา 1 เซนต์) 300,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์
2.ราคาประเมิน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

1 พฤษภาคม 2563 | เข้าชม 5504 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม