กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญทองคำทศ พิศ พัดดึงส์

เหรียญทองคำทศ พิศ พัดดึงส์

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคาทศ
ราคาพิศ
ราคาพัดดึงส์

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบมีเฟือง
ด้านหน้า

เป็นตราพระมหามงกุฏยอดเปล่งรัศมี มีฉัตรกระหนาบสองข้างอยู่ในวงกรอบ เหรียญทองคำ ทศ และพิศ มีลายกระหนกอยู่ระหว่างฉัตรและยอดพระมหามงกุฏ ส่วนเหรียญทองคำพัดดึงส์ มีลายกระหนกอยู่ทั้งในและนอกฉัตร

ด้านหลัง เป็นรูปข้างยืนแท่นหันหน้าไปทางซ้ายอยู่กลางพระแสงจักร
ปีที่สร้าง

เนื่องในขณะนั้นมีทองคำเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และต่างประเทศมีทองคำใช้ เช่นเหรียญทองคำของ ประเทศอังกฤษ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผลิตเหรียญทองคำใช้บ้าง เป็น 3 ชนิดราคา คือ เหรียญละ 2 ตำลึง หรือ 8 บาท เรียกว่า ทศ (10 เหรียญเป็น 1 ชั่ง) ชนิดเหรียญ 1 ตำลึง หรือ 4 บาท เรียกว่า พิศ (20 เหรียญเป็น 1 ชั่ง) และเหรียญ 1 ตำลึงจีน หรือ 2.50 บาท เรียกว่า พัดดึงส์ (32 อันเป็น 1 ชั่ง) เหรียญทั้ง 3 ชนิดนี้มีค่าสูงขึ้น ทำให้สะดวกในการค้าขาย เพราะเหรียญเงินที่ผลิตออกใช้มีราคาต่ำกว่า ออกใช้วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2406 เลิกใช้ พ.ศ. 2451

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคาทศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.20 เซนติเมตร  7.42 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคาพิศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.70 เซนติเมตร 3.88 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคาพัดดึงส์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 เซนติเมตร 1.83 กรัม 0.08 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคาทศ 500,000 บาท
ราคาพิศ 200,000 บาท
ราคาพัดดึงส์ 160,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

3 มกราคม 2563 | เข้าชม 17003 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม