กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกฉลองพระป้าย

เหรียญที่ระลึกฉลองพระป้าย

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน
ชนิดทองแดงกะไหล่ทอง
ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลาง 2 อัน ซ้อนเหลื่อมกัน
ด้านหน้า

สี่เหลี่ยมทางซ้ายมีอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบอักษรจีนที่มุมซ้ายว่า “๑๐๙” ที่มุมบน “ปี” ที่มุมล่าง “รศ” สี่เหลี่ยมขวา มีอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบอักษรจีน ที่มุมบนว่า “การ” มุมล่าง “ฉลอง” มุมขวา “ป้าย”

ด้านหลัง สี่เหลี่ยมซ้ายที่มุมซ้ายมีอักษรจีน “’’และมีอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบอักษรจีนที่มุมบนว่า “รฦก” ที่มุมล่าง “รที่สี่” ตรงกลางมีอักษรจีน “” สี่เหลี่ยมขวามีอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบอักษรจีน ที่มุมบนว่า “ปมร’’ มุมล่างและมุมขวา “สยาม”
ปีที่สร้าง

พ.ศ.2433 สร้างเนื่องในพระราชพิธีฉลองพระป้าย พระที่นั่งเวหาสน์จำรูญ พระราชวังบางปะอิน ในปีพ.ศ. 2433

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  กว้าง 4.90 เซนติเมตร ยาว 7.60 เซนติเมตร  42.65 กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงินกะไหล่ทอง 9,000 บาท
ชนิดเงิน 8,500 บาท
ชนิดทองแดงกะไหล่ทอง 6,500 บาท
ชนิดทองแดง 5,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

3 มกราคม 2563 | เข้าชม 5196 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม