กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกมหาสมณุตตมาภิเศก ร.ศ.110 แบบที่ 2

เหรียญที่ระลึกมหาสมณุตตมาภิเศก ร.ศ.110 แบบที่ 2

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญรูปไข่ เจาะรูสี่เหลี่ยมตรงกลาง
ด้านหน้า

รอบเหรียญเป็นรูปมือ ทางด้านซ้ายเป็นรูปมือขวาแบมือ ด้านขวาเป็นรูปมือซ้ายแบมือ ด้านละ 4 มือ โดยแสดงท่านิ้วมือต่างๆกัน ตรงกลางตอนล่างเป็นมือซ้ายแบมือเหยียดนิ้วตรงทั้ง 5 นิ้ว รวมทั้งหมดมี 9 มือ เหนือรูสี่เหลี่ยมเป็นฉัตรตาดขาว 5 ชั้น มีระบาย 2 ชั้น ขอบระบายติดแถบ ”

ด้านหลัง เป็นอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบตัวอักษรจีน พาดเป็นสี่แฉก อ่านข้างบนลงล่างว่า "มหาสมณุตมา" จากขวามาซ้ายว่า "ภิเศก ร.ศ.๑๑๐"
ปีที่สร้าง

สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2434 (ร.ศ.110) เพื่อพระราชทานเป็นรางวัลเครื่องโต๊ะในพระราชพิธีฉลองสมณศักดิ์ สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เหรียญนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า "เหรียญมือ"

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดทองแดง

กว้าง 4.35 เซนติเมตร ยาว 5.40 เซนติเมตร 

46.46 กรัม 0.30 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 50,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

9 มกราคม 2563 | เข้าชม 4161 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม