กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.5 ร.ศ.109

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.5 ร.ศ.109

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ กลมแบน ขอบเรียบ มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลาง มีห่วงทั้งด้านบนและด้านล่าง
ด้านหน้า

มีอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบอักษรจีนที่ด้านบนว่า "รัตนโกสินทร" ที่ด้านล่างว่า "ศก๒๓ ๑๐๙" ที่ด้านซ้ายว่า "เฉลิมพระชนม" ที่ด้านขวาว่า "พรรษาปี"

ด้านหลัง มีอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบอักษรจีนที่ด้านบนว่า "พระราชทาน" ที่ด้านล่างว่า "รางวัลเครื่อง" ที่ด้านซ้ายว่า "โต๊ะในการ" ที่ด้านขวาว่า "จปร สยาม"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2433 สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 37 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2433 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นรางวัลโต๊ะด้วย

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดทองแดง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.60 ซม.

107.05 กรัม 0.30 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 30,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

9 มกราคม 2563 | เข้าชม 6183 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม