กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา ร.5 ร.ศ.110

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา ร.5 ร.ศ.110

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ รูป 8 เหลี่ยมแบน ขอบเรียบ ตรงกลางมีรูสี่เหลี่ยม บางอันมีห่วงทั้งด้านบนและด้านล่าง
ด้านหน้า

มีอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบตัวอักษรจีน โดยรอบว่า “การเฉลิมพระชนมพรรษา”

ด้านหลัง มีอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบตัวอักษรจีนว่า "ปี รัตนโกสินทร ศ๒๔ ๑๑๐"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2434 สร้างเป็นที่ระลึกและพระราชทานเป็นรางวัลในการประกวดเครื่องโต๊ะ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 38 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2434

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดทองแดง

กว้าง 4.40 ยาว 4.40 เซนติเมตร

28.74 กรัม 0.30 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท) 20,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

10 มกราคม 2563 | เข้าชม 4246 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม