กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้าสมมติวงษ์วโรทัย และเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้าสมมติวงษ์วโรทัย และเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน
ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระรูปเจ้าฟ้าสมมติวงษ์วโรทัย และเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร ผินพระพักตร์เฉียงเข้าหากัน ทรงเครื่องโสกันต์ และมีข้อความโดยรอบเรียงเป็นแถวว่า "สมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงษวโรทัย สตไสมยมงคลเขตร บรมนฤเบศรจักรกรีวงษ จุฬาลงกรณนารถนรินทร์ สยามมินทร์ราช วโรรสอุกฤษฐวรยศอุภัยปักษ์", "สมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร จุฬาลงกรณราชรวิวงษ์ อุภัยพงษ์พิสุทธิ์ วรุตโมภโตสุชาติ", "วิสุทธิศักดิอรรควิมล รัตนขัตติยราชกุมาร", "บรมนฤนารถ ราชกุมาร"

ด้านหลัง มีตราประจำพระองค์เจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ กับสายสร้อยมหาจักรีบรมราชวงศ์ มีข้อความที่ด้านบนของตราว่า "ที่รฦกการพระราชพิธี เฉลิมพระสุพรรณบัตร" ด้านล่างว่า "รัตนโกสินทร์ศก๒๔ ๑๑๐"
ปีที่สร้าง

พ.ศ.2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้าสมมติวงษ์วโรทัย ซึ่งเป็นพระราชโอรสอันประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี และเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร พระราชโอรสอันประสูติแต่พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ฯ

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.70 เซนติเมตร  42.45 กรัม 0.25 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงินกะไหล่ทอง 18,000 บาท
ชนิดเงิน 15,000 บาท
ชนิดทองแดง 9,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

13 มกราคม 2563 | เข้าชม 4575 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม