กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 2

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 2

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดทองคำ
ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

ทางซ้ายเป็นรูปอาร์มมีพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมีอยู่บนพานแว่นฟ้า ซึ่งเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางขวาเป็นรูปอาร์มมีครุฑทรงเครื่องยุดนาค ซึ่งเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ด้านหลัง กลางเหรียญมีข้อความว่า "จุลศักราช ๑๒๔๕" ริมขอบมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕ เสมอด้วยรัชกาลที่ ๒"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2426 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 2 เนื่องด้วยพระองค์ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 15 เสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.30 เซนติเมตร  5.52 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดทองคำ 50,000 บาท
ชนิดเงินกะไหล่ทอง 40,000 บาท
ชนิดเงิน 30,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

21 มกราคม 2563 | เข้าชม 6497 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม