กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา

เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา

 

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน
ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีอักษรที่ริมขอบว่า "สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรมราชาธิราช"

ด้านหลัง มีอักษรว่า "ที่รฦกการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี วันที่ ๑ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก (มีเลข 26 อยู่เหนือ ตัวอักษรคำว่า ศก) ๑๑๒" อยู่ในวงช่อพุทธรักษาและช่อชัยพฤกษ์
ปีที่สร้าง

สร้างเป็นที่ระลึกในมหามงคลพิเศษสมัยในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติเจริญมาบรรจบครบ 25 ปี วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 และได้พระราชทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลและฉลองพระไตรปิฎก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 อีกคราวหนึ่ง

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เซนติเมตร  9.66 กรัม 0.25 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 100,000 บาท
ชนิดทองแดง 60,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

 

21 มกราคม 2563 | เข้าชม 6197 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม