กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระที่นั่งอัยสวรรย์ทิพยอาสน์ปราสาทและพระที่นั่งวโรภาษพิมาน

เหรียญที่ระลึกพระที่นั่งอัยสวรรย์ทิพยอาสน์ปราสาทและพระที่นั่งวโรภาษพิมาน

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นรูปพระที่นั่งอัยสวรรย์ทิพยอาสน์ ริมขอบมีข้อความว่า "การเฉลิมพระที่นั่งอัยสวรรย์ทิพยอาสน์ปราสาทพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ณ เกาะบางปอิน แขวงกรุงทวารดี ศรีอยุธยาโปราณ ปีชวด อัฐศกศักราช ๑๒๓๘" ”

ด้านหลัง เป็นพระปรมาภิไธยย่อ "จ ป ร"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2419 สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ และพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ในพระราชวังบางปะอิน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2419

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.50 ซม.

96.42 กรัม 0.35 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 100,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

21 มกราคม 2563 | เข้าชม 4205 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม