กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึก ส.พ.ป.ม.จ.๕

เหรียญที่ระลึก ส.พ.ป.ม.จ.๕

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นลายดุนนูนรูปพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมี ประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า กระหนาบด้วยฉัตรห้าชั้น ตอนล่างเป็นรูปแถบแพรจารึกปี จุลศักราชที่สร้าง "๑๒๓๒" ”

ด้านหลัง เป็นพระปรมาภิไธยย่อตัวนูน "ส พ ป ม จ" ไขว้ขัดกันเหนือเลข "๕" หมายถึงพระปรมาภิไธย "สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ รัชกาลที่ ๕"
ปีที่สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาปี พ.ศ. 2413 ขณะทรงมีพระชนมพรรษา 17 พรรษา เพื่อพระราชทานเป็นรางวัลการแต่งประทีปโคมไฟในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนอาคารบ้านเรือนของเจ้านาย ข้าราชการและราษฎรทั่วไป พร้อมทั้งชาวต่างประเทศก็มีส่วนร่วมกันทั้งทางบกทางน้ำเป็นครั้งแรก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญนี้เป็นรางวัลที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับแก่ผู้ที่ชนะการประกวด

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.40 ซม.

25.89 กรัม 0.30 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 100,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

21 มกราคม 2563 | เข้าชม 6010 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม