กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

เหรียญที่ระลึกพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์ทางด้านซ้ายของเหรียญ เส้นพระเจ้า "ทรงมหาดไทย" อันเป็นทรงผมของไทยตามประเพณีที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตามที่เรียกกันทั่วไปว่า "ผมหลักแจว" ทรงฉลองพระองค์เสื้อยันต์ และทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ”

ด้านหลัง มีข้อความว่า "การเฉลิม พระชนม์พรรษา ปีมแมตีศก ๓ จุล ศํกราช ๑๒๓๓ เปนปีที่ ๓ ในราชการ ปัตจุบันนี้"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2414 เหรียญนี้ประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาปี พ.ศ. 2414 เป็นเหรียญที่พิมพ์พระบรมรูปของพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติการสร้างเหรียญ

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.35 ซม.

54.52 กรัม 0.30 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 100,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

22 มกราคม 2563 | เข้าชม 9197 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม