กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน
ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลาง บางเหรียญมีห่วงทั้งบนและด้านล่าง
ด้านหน้า

เป็นรูปพระอรหันต์ 18 องค์ หรือที่เรียกว่า "จับโป้ยล่อหั่น" ในคติพุทธศาสนามหายานของจีน

ด้านหลัง มีอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบอักษรจีน อ่านจากบนลงล่างความว่า "การทรงพระผนวช" อ่านจากด้านขวาเป็นอักษรย่อ "ส, พ, บ, ร, อ" (ย่อมาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช) ทางด้านซ้าย "ปี ร.ศ. ๑๑๐"
ปีที่สร้าง

สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2434

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.70 เซนติเมตร  41.25 กรัม 0.30 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงินกะไหล่ทอง 60,000 บาท
ชนิดเงิน 55,000 บาท
ชนิดทองแดง 60,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

3 มกราคม 2563 | เข้าชม 6477 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม