กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลกาลโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลกาลโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน
ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นรูปตราแผ่นดิน มีลักษณะเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้จักรและตรีศูล (สัญลักษณ์ของจักรีและพระชฎา 5 ยอด ล้อมรอบด้วยสายสร้อยทองเป็นรูปอักษร พระปรมาภิไธยย่อ "จปร" ไขว้กันสลับกับดอกบัว ตรงกลางสร้อยเป็นรูปช้างไอราพต มีพระจุลมงกุฎเปล่งรัศมี (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า) โดยมีคชสีห์ขนาบทางซ้ายและราชสีห์ขนาบทางขวา แถบผ้าด้านล่างมีข้อความว่า "สัพเพสํสํมมวาตานํสามคติวากฒิสาธิกา" ริมขอบเหรียญเขียนอักษร "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี"

ด้านหลัง มีอักษรว่า "การพระราช พิธิ มหามงคล กาลโสกันต์เขาไกรลาศ รัตนโกสินทรศก ๑๑๑" (๒๕ อยู่ด้านบนคำว่า "ศก") ล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์โดยรอบ
ปีที่สร้าง

พระราชพิธีมหามงคลกาลโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ มีพระชนมายุ 13 พรรษาแล้ว ในปี ร.ศ.111 ได้จัดให้มีพระราชพิธีระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2435 จากบัญชีตัดจุกซึ่งเป็นบันทึกรายพระนาม แลนามผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดจุก ระบุไว้ว่า "วันที่ ๕ ๑๑ฯ ๒ ค่ำ ปีมะโรง จัตวาศก ๒๕ จุลศักราช ๑๒๕๔ (พ.ศ. 2435) โสกันต์ใหญ่เขาไกรลาสในพระบรมมหาราชวัง" นับเป็นครั้งที่ 23 ของงานพระราชพิธีโสกันต์ และเป็นลำดับที่ 100

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.70 เซนติเมตร  31.19 กรัม 0.30 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงินกะไหล่ทอง 25,000 บาท
ชนิดเงิน 25,000 บาท
ชนิดทองแดง 13,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

3 มกราคม 2563 | เข้าชม 5876 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม