กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ผินพระพักตร์ทางซ้ายของเหรียญ ทรงเครื่องโสกันต์ ริมขอบเป็นพระนามาภิไธย
"สมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช จุฬาลงกรณ์นารถ ราชวโรรสมหาสมมติบัติยพิสุทธิ์ บรมมกุฎสุริยสันตติวงษ์ อดิศัยพงษวโรภโตสุชาติ คุณสังกาศวิมลรัตน์ ทฤฆชนมสวัสดิ ขัตติยราชกุมาร"”

ด้านหลัง เป็นรูปตราแผ่นดิน ริมขอบมีข้อความว่า "ที่รฦกการพระราชพิธิ เฉลิมพระสุพรรณบัตร ปีชวดสัมฤทธิศก ศักราช๒๑ ๑๒๕๐"
ปีที่สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระสุพรรณบัฐ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดี เมื่อ พ.ศ. 2431 สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดี พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันประสูติแต่พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 ได้รับการสถาปนาเป็นพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมุฎราชกุมาร หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารสิ้นพระชนม์ และได้เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ต่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดทองแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.60 เซนติเมตร   24.16 กรัม 0.40 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 10,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

3 มกราคม 2563 | เข้าชม 7459 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม