กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าฯ พระวรราชเทวี

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าฯ พระวรราชเทวี

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน
ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ กลางเหรียญฉลุเป็นลายแก้วชิงดวง
ด้านหน้า

มีตัวอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบอักษรจีนรอบลายฉลุว่า "การในกลางโต๊ะ วัล ราง เล่น เจ้า นาง พระ สูตร ประ วัน"

ด้านหลัง มีตัวอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบอักษรจีนรอบลายฉลุว่า "โก รัตน ปี เทวี ราช วร พระ ๑๐๙ ศก๒๒ สินทร"
ปีที่สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ระลึกในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าพระวรราชเทวี มีพระชนมพรรษา 27 พรรษา พ.ศ. 2433 พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี หรือ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรามาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) พระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2406 สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2463

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.35 เซนติเมตร  13.21 กรัม 0.25 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงินกะไหล่ทอง 25,000 บาท
ชนิดเงิน 20,000 บาท
ชนิดทองแดง 10,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

3 มกราคม 2563 | เข้าชม 4468 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม