กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญสำหรับพระราชทานผู้ช่วยในการแนชันนาลเอกษฮิบิเช่น

เหรียญสำหรับพระราชทานผู้ช่วยในการแนชันนาลเอกษฮิบิเช่น

 

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน
ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปครึ่งพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี ผินพระพักตร์ทางซ้ายของเหรียญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่อง "มหาศวามิศราธิบดี" แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงสายสร้อยมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวีทรงเครื่อง "มหาสวามินี" ประดับดาราช้างเผือกหรือมงกุฎไทย ริมขอบเป็นพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย "จุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช สว่างค์วัฒนาบรมราชเทวี"

ด้านหลัง ตอนบนของเหรียญเป็นรูปมหาจักรีประกอบด้วยจักร 10 กลีบ (กลีบจักรเวียนซ้าย) เปล่งรัศมีโดยรอบ มีรูปตรีศูลระหว่างกลีบจักรกลางวงจักรเป็นรูปปทุมอุณาโลม อันเป็นพระราชสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตอนกลางของเหรียญเป็นรูปเทวดาสององค์ยืนบนแท่น ถือพระขรรค์และยึดชายผ้าองค์ละมุม ตอนกลางผ้าเว้นว่างเพื่อจารึกชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัล ผ้านี้อยู่เหนือช้างไอราพต ยืนบนแท่นเดียวกัน อันหมายถึงพระราชอาณาจักร ริมขอบมีข้อความว่า "การแนชันนาลเอกษฮิบิเช่น ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ๑๒๔๔" ตอนล่างมีข้อความว่า "สำหรับพระราชทานผู้ช่วยในการ" และมีดอกไม้อยู่ล่างสุด
ปีที่สร้าง

สร้างสำหรับพระราชทานผู้ที่ร่วมในการแสดงนิทรรศการแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ในคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี เมื่อ พ.ศ. 2425

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00 เซนติเมตร  89.99 กรัม 0.40 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 70,000 บาท
ชนิดทองแดง 50,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

 

8 มกราคม 2563 | เข้าชม 5871 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม