กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีรัชมังคลาภิเศก ชนิดบรอนซ์

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีรัชมังคลาภิเศก ชนิดบรอนซ์

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดบรอนซ์

 

ลักษณะ เหรียญรูปไข่ ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงม้าอยู่บนฐานอนุสาวรีย์ ริมขอบมีพระปรมาภิไธย "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และมีลายบัวรวนอยู่โดยรอบริมขอบ

ด้านหลัง

มีข้อความว่า "ที่ระฦก

                ที่ได้ ฉลอง

                พระเดช พระคุณ

                ในงาน

                รัชมังคลาภิเศก

                รัตนโกสินทรศก๔๐ 

                ๑๒๗"

ปีที่สร้าง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร สร้างเหรียญรัชมังคลาภิเศกขึ้น เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเศกครองราชย์ 40 พรรษา อันเป็นพระราชพิธีสำคัญของประเทศไทยและในคราวเดียวกันนั้นได้มีการเปิดพระราชานุสาวรีย์หรือพระบรมรูปทรงม้าขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2451

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดบรอนซ์

กว้าง 2.35 เซนติเมตร ยาว 2.90 เซนติเมตร 

8.75 กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 10,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

8 มกราคม 2563 | เข้าชม 8138 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม