กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกมหาสมณุตตมาภิเศก ร.ศ.110 แบบที่ 1

เหรียญที่ระลึกมหาสมณุตตมาภิเศก ร.ศ.110 แบบที่ 1

 

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน
ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญรูปไข่ ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นรูปอัฐบริขาร พัดยศ และเบญจปฏลเศวตฉัตร (ฉัตรขาว 5 ชั้น) มีอักษรเป็นภาษามคธว่า "อยโข สุขิ โตโหติ นิท์ทุก์โข นิรุปททโว อนันตราโย ติฏเฐย์ย สัพพ์โสตถี ภวันตุเต" แปลว่า "ผู้นี้แล มีความสุขไร้ความทุกข์ ไร้อุปัทวะ ไม่มีอันตรายพึงดำรงอยู่ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน"

ด้านหลัง มีข้อความว่า "ที่ระฦก งาน มหาสมณุตตมาภิเศก พระเจ้าบรมวงษเธอ กรมสมเด็จพระ ปวเรศวริยาลงกรณ์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก๒๔ ๑๑๐"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2434 สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีมหาสมณุตตมาภิเศก เลื่อนพระอิสริยยศพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2434 เหรียญนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า "เหรียญบาตรน้ำมนต์" หรือ "เหรียญปวเรศฯ"

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  กว้าง 4.30 เซนติเมตร ยาว 5.30 เซนติเมตร  46.98 กรัม 0.30 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 60,000 บาท
ชนิดทองแดง 50,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

 

9 มกราคม 2563 | เข้าชม 7341 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม