กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญทองคำพระบรมรูป-ตราแผ่นดิน

เหรียญทองคำพระบรมรูป-ตราแผ่นดิน

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 1 เฟื้อง

 

ลักษณะ เหรียญเป็นวงกลม ขอบมีเฟือง
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ ริมขอบมีพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ด้านหลัง เป็นตราแผ่นดิน ด้านบนเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีครองพระแสงจักรและพระแสงตรี ข้างใต้เป็นรูปอาร์ม แบ่งเป็น 3 ช่อง ช่องบน ช้างสามเศียร ช่องล่างซ้ายเป็นรูปช้างหันหน้าไปทางซ้าย ช่องล่างขวาเป็นรูปกริชไขว้กระหนก ด้วยฉัตรสองข้าง ริมขอบซ้ายมีคำว่า “กรุงสยาม” ริมขอบขวามีคำว่า “ รัชกาลที่ 5” ริมขอบล่างมีข้อความบอกราคา (ราคาเฟื้อง)และปีรัตนโกสินทร์ศกที่ผลิต
ปีที่สร้าง

เหรียญทองคำนี้ใช้แม่พิมพ์เดียวกับเหรียญเงินเฟื้องตราพระบรมรูปตราแผ่นดิน ผลิตโดยไม่มี ร.ศ. และมี ร.ศ. 123, 127, 128 และ 129 ออกใช้ พ.ศ. 2419

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 1 เฟื้อง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 เซนติเมตร   1.95 กรัม 0.09 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 160,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

3 มกราคม 2563 | เข้าชม 21096 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม