กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญเงินตราพระบรมรูป-ไอราพต

เหรียญเงินตราพระบรมรูป-ไอราพต

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 1 บาท

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบมีเฟือง
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก ริมขอบด้านซ้ายมีพระปรมาภิไธย "จุฬาลงกรณ์" และด้านขวาว่า "สยามินทร์" มีชื่อผู้แกะสลักแม่แบบภาษาโรมันขนาดเล็กว่า "A.PATEY" ย่อมาจาก Augustes Patey

ด้านหลัง เป็นรูปไอราพต มีข้อความเบื้องซ้ายบนว่า "สยามรัฐ" และข้อความเบื้องขวาบนบอกปีรัตนโกสินทร์ศกที่ผลิตว่า ร.ศ.๑๒๗ โดยมีตัวเลข ๔๑ อยู่บนตัวอักษรคำว่า ร.ศ. ส่วนข้อความด้านล่างบอกถึงราคา โดยแบ่งออกเป็นคำว่า "หนึ่ง" อยู่ทางด้านซ้าย และคำว่า "บาท" อยู่ด้านขวา
ปีที่สร้าง

เหรียญกษาปณ์ชุดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงกษาปณ์ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสผลิต เพื่อนำมาใช้หมุนเวียน แทนเงินตรารุ่นเก่า ในการนี้ได้เปลี่ยนตราแผ่นดินเป็นตราไอราพต ซึ่งหมายถึง สยามเหนือ สยามกลาง สยามใต้ และเปลี่ยนระบบการเรียกราคาเป็น หนึ่งบาท สองสลึง หนึ่งสลึง โดยเฉพาะเหรียญกษาปณ์ ร.ศ. 127 นั้น ผลิตมาไม่ทันที่จะออกใช้เพราะเสด็จสวรรคตเสียก่อน รัชกาลที่ 6 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เป็นที่ระลึกในงานพระเมรุพระบรมศพรัชกาลที่ 5 ส่วนเหรียญหนึ่งบาท ร.ศ. 129 และเหรียญสองสลึง ร.ศ. 128 สั่งให้ผลิตเป็นตัวอย่าง

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 1 บาท เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.00 เซนติเมตร   14.97 กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 300,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

3 มกราคม 2563 | เข้าชม 15198 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม