กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีลงสรงสนานเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีลงสรงสนานเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

 

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน
ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ผินพระพักตร์เฉียงทางซ้ายของเหรียญทรงเครื่องอย่าง ขัตติยราชกุมาร ทรงพระเกี้ยวยอดจุฬาลงกรณ์ ริมขอบเป็นพระปรมาภิไธย “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ อดิศวรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร บรมมกุฎนเรนทรสูริย์ขัตติยสันตติวงษ อุกฤษฐพงษ วโรภโตสุชาติ ธัญญลักษณวิลาศวิบูลย์สวัสดิ์ศิริวัฒนวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร” ริมขอบล่างมีอักษรโรมัน “WEIGAND”

ด้านหลัง เป็นรูปหุ่นจำลองแพลงสรง ริมขอบบนมีข้อความว่า “ที่รฦกการพระราชพิธีลงสรง เฉลิมพระปรมาภิธัย” ริมขอบล่างมี ข้อความว่า “ปีจออัฐศกศักราช๑๒๔๘” ริมขอบล่างมีอักษรโรมันว่า “W.KULLRICH F“
ปีที่สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีมหาพิไชย มงคลลงสรงสนาน เฉลิมพระปรมาภิไธยรับพระสุพรรรณบัฐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เมื่อพ.ศ.2429 นับเป็นการสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.65 เซนติเมตร  30.01 กรัม 0.35 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงินกะไหล่ทอง 20,000 บาท
ชนิดเงิน 15,000 บาท
ชนิดทองแดง 10,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

3 มกราคม 2563 | เข้าชม 12417 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม