กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เหรียญที่ระลึกฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

 

ชนิดทองแดง

 

 

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้ายของเหรียญฉลองพระองค์ ชุดพลเรือน ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พระมหาสังวาลนพรัตน์ราชวราภรณ์ ทรงสายสร้อยมหาจักรีบรมราชวงศ์ (สายบน) ถัดลงมาเป็นสายสร้อยจุลจอมเกล้าและเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ริมขอบ เป็นพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงษ์ วรุตมพงษ์บริพัตร วรขัตติราชนิกโรดม จาตุรนตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ”

ด้านหลัง เป็นภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านทิศตะวันออก เบื้องล่างมีข้อความว่า "การฉลองวัดพระศรีรัตนสาศดาราม จุลศักราช ๑๒๔๔" ริมขอบมีข้อความว่า “เป็นที่รฦกในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจพระเจ้าน้องยาเธอแลพระเจ้า น้องยาเธอปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนสาศดาราม ซึ่งชำรุดปฏิสังขรณ์ค้างมาช้านาน ตั้งแต่วันที่ ๓ฯ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก๑๒ ถึงวัน ๖ คํ่า ปีมะเมีย จัตวาศก๑๕ แล้วสำเรจบริบูรณ์
ปีที่สร้าง

พ.ศ.2425 สร้างขึ้นในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี ในการนี้ได้มีการฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมไปด้วย

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.10 เซนติเมตร   104.75 กรัม 0.30 เซนติเมตร
ชนิดทองแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.10 เซนติเมตร   114.69 กรัม 0.40 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 100,000 บาท
ชนิดทองแดง 60,000   บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

3 มกราคม 2563 | เข้าชม 8328 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม