กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเศก ร.6 ครั้งที่ 2 แบบ 1 (ทองแดง)

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเศก ร.6 ครั้งที่ 2 แบบ 1 (ทองแดง)

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครึ่งพระองค์ผินพระพักตร์ไปทางซ้ายของเหรียญ ทรงเครื่องเต็มยศทหารมหาดเล็กอยู่ในวงกรอบ นอกวงกรอบมีข้อความว่า "มหาราชา ปรเมนทรมหาวชิราวโร สยามรัชชการ พุทธสาสนปตถัมภโก" ”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์อยู่ในวงกรอบ นอกวงกรอบมีข้อความว่า "งานบรมราชาภิเศก วันที่ ๒ ธันวาคม ๑๓๐"
ปีที่สร้าง

สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีบรมราชาภิเศกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดทองแดง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.10 ซม.

30.94 กรัม 0.30 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 15,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

22 มกราคม 2563 | เข้าชม 6960 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม