กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเศก ร.6 ครั้งที่ 2 แบบ 2

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเศก ร.6 ครั้งที่ 2 แบบ 2

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ ด้านบนมีห่วง
ด้านหน้า

เป็นรูปตราวชิราวุธ มีดอกพิกุล 16 ดอกล้อมรอบ 

ด้านหลัง มีข้อความว่า " ที่ระฦก ในการพระบรม ราชาภิเศก ร,ศ, ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๕๔"
ปีที่สร้าง

สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีบรมราชาภิเศกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.90 ซม.

8.17 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 10,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

22 มกราคม 2563 | เข้าชม 6399 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม