กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงรับราชการทหารครบ 25 ปี

เหรียญที่ระลึกสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงรับราชการทหารครบ 25 ปี

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุม ขอบเรียบ ด้านบนมีห่วง
ด้านหน้า

เป็นพระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตครึ่งพระองค์ผินพระพักตร์ทางซ้ายของเหรียญ ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารบก เบื้องล่างมีลายเซ็นพระนาม "บริพัตร"

ด้านหลัง มีข้อความว่า "รับสัญญาบัตร เป็นนายทหารบก พ.ศ. ๒๔๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๗ ฉลอง ครบ ๒๕ ปี"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2467 สร้างเป็นที่ระลึกในโอกาสที่จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงรับราชการทหารมาเป็นเวลา 25 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2442 - 2467

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

กว้าง 2.00 ซม. ยาว 2.80 ซม.

9.28 กรัม 0.20 ซม.
ราคาประเมิน (บาท) 20,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

23 มกราคม 2563 | เข้าชม 4597 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม