กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ราคาประเมินมูลค่าเงินตราโบราณ

เหรียญสมัยรัชกาลที่ 4 

เหรียญกษาปณ์สมัยรัชกาลที่ 4

เหรียญทองคำทศ พิศ พัดดึงส์

 

เหรียญเงินตราพระมหามงกุฏ-พระแสงจักร (บรรณาการ)

 

เหรียญสมัยรัชกาลที่ 5 

เหรียญกษาปณ์สมัยรัชกาลที่ 5

เหรียญทองคำพระบรมรูป-ตราแผ่นดิน

 

เหรียญเงินตราพระบรมรูป-ไอราพต

 

เหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่ 5

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีลงสรงสนานเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

 

เหรียญที่ระลึกฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

เหรียญที่ระลึกฉลองพระป้าย

 

เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 (ร.ศ.116)

 

เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

 

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลกาลโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

 

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

 

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าฯ พระวรราชเทวี

 

เหรียญสำหรับพระราชทานผู้ช่วยในการแนชันนาลเอกษฮิบิเช่น

 

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีรัชมังคลาภิเศก

 

เหรียญที่ระลึกมหาสมณุตตมาภิเศก ร.ศ.110 แบบที่ 1

 

เหรียญที่ระลึกมหาสมณุตตมาภิเศก ร.ศ.110 แบบที่ 2

 

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.5 ร.ศ.109

 

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.5 ร.ศ.110

 

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.5 ร.ศ.111

 

เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงบัณฑรวรรณวโรภาส

 

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้าสมมติวงษ์วโรทัย และเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร

 

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ และเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ

 

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 2

 

เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา

 

เหรียญที่ระลึกพระที่นั่งอัยสวรรย์ทิพยอาสน์ปราสาทและพระที่นั่งวโรภาษพิมาน

 

เหรียญที่ระลึก ส.พ.ป.ม.จ.๕

 

เหรียญที่ระลึกพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

 

เหรียญสมัยรัชกาลที่ 6 

เหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่ 6

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเศก ร.6 ครั้งที่ 2 แบบ 1

 

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเศก ร.6 ครั้งที่ 2 แบบ 2

 

เหรียญที่ระลึกสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงรับราชการทหารครบ 25 ปี

3 มกราคม 2563 | เข้าชม 1910 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม