กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายของ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีนายธำรงค์ ทองตัน ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ร่วมเดินทางเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ. 493 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดนเป็นการเปิดดำเนินโครงการเป็นครั้งที่ 2 ในการนี้ ท่านรองอธิบดีได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และในบริเวณสถานที่ประชุมได้มีการเปิดเป็นตลาดชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้มีการค้าขายสินค้าท้องถิ่นชุมชน ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพปกติให้แก่ประชาชนในชุมชน

อัลบั้มภาพ

3 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจเยี่ยม "โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ" พร้อ...
  8 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 41 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพ...
  14 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 48 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพ...
  19 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 31 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม