กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปจ.613 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เดินทางมาราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางสาวนฤภร มุขแจ้ง ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายยุทธนาฯ ได้ตรวจเยี่ยมสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงการให้การสนับสนุนสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการป้องกันโรคระบาด covid-19 โดยขอให้สำนักงานธนารักษ์ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เจลแอลกอฮอล์ประจำจุด หน้ากากอนามัย รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ ยังแสดงความเป็นห่วงไปยังเจ้าที่ทุกคน โดยเฉพาะในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้ใช้ความระมัดระวังและป้องกันตนเองด้วย ในเวลาต่อมา ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ และได้เดินทางไปยังที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปจ.613 (บางส่วน) บริเวณเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายของ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งถือเป็นการดำเนินโครงการในครั้งที่ 4 ทั้งนี้ นายยุทธนาฯ ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และในบริเวณสถานที่ประชุมได้มีการเปิดเป็นตลาดชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้มีการค้าขายสินค้าท้องถิ่นชุมชน ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพปกติให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วย

17 มีนาคม 2563 | เข้าชม 195 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ย...
  3 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 43 ครั้ง
 • นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจเยี่ยม "โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ" พร้อ...
  8 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 41 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพ...
  14 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 48 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม