กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1541 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นนโยบายของ  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน   ที่ กท.1541 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ริมคลองประปา) โดยได้ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1541 ดังกล่าว พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และลงพื้นที่ชุมชนริมคลองประปา ซึ่งในบริเวณสถานที่ประชุมได้มีการเปิดเป็นตลาดชุมชน

24 ธันวาคม 2562 | เข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ย...
  3 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 47 ครั้ง
 • นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจเยี่ยม "โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ" พร้อ...
  8 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 51 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพ...
  14 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 49 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม