กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การติดตามการดำเนินโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม 1723 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม 1723 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลแม่แรม กลุ่มเกษตรกร ชุมชน นำผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชุมชน ร่วมจำหน่าย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน

อัลบั้มภาพ

5 มีนาคม 2563 | เข้าชม 58 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ย...
  3 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 43 ครั้ง
 • นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจเยี่ยม "โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ" พร้อ...
  8 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 40 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพ...
  14 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 48 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม