กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ที่ อจ.324 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายธำรงค์ ทองตัน ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายของ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ.324 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเป็นการเปิดดำเนินโครงการเป็นครั้งที่ 3 ในการนี้ รักษาการที่ปรึกษาฯ ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ตลอดจนได้มีการประชุมให้ความรู้เรื่องการประเมินราคาทรัพย์สินกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ในบริเวณสถานที่ประชุมได้มีการเปิดเป็นตลาดชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีการค้าขายสินค้าท้องถิ่นชุมชนและสร้างอาชีพให้กับประชาชน ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพปกติให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วย

อัลบั้มภาพ

20 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ย...
  3 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 43 ครั้ง
 • นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจเยี่ยม "โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ" พร้อ...
  8 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 40 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพ...
  14 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 48 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม