กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ที่ ลย.710 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายของ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลย.710 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยเป็นการเปิดดำเนินโครงการเป็นครั้งที่ 5 ในการนี้ ท่านรองอธิบดีได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ตลอดจนได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุกับชาวบ้านนาซ่าว ทั้งนี้ ในบริเวณสถานที่ประชุมได้มีการเปิดเป็นตลาดชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีการค้าขายสินค้าท้องถิ่นชุมชนและสร้างอาชีพให้กับประชาชน ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพปกติให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วย

อัลบั้มภาพ

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ย...
  3 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 47 ครั้ง
 • นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจเยี่ยม "โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ" พร้อ...
  8 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 51 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพ...
  14 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 49 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม