กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

งานก่อสร้าง

 • งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ กรมธนารักษ์
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  29 มกราคม 2563
 • เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  28 มกราคม 2563
 • งานปรับปรุงที่จอดรถ กรมธนารักษ์
  21 มกราคม 2563
 • งานจ้างรื้อถอนโครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2-3
  1 ตุลาคม 2562
 • งานจ้างรื้อถอนโครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2-3
  1 ตุลาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 กรกฎาคม 2562
 • จ้างเหมาก่อสร้างหลังคา (โดม) ลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 กรกฎาคม 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  29 เมษายน 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  15 มีนาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและป้อมยามสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย(หลังใหม่)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  7 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์
  29 มกราคม 2562
 • โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์
  17 มกราคม 2562
 • ปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
  4 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา
  21 ธันวาคม 2561
 • งานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นอีพ็อกซี่และพื้นกระเบื้องที่ชำรุด บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริหารเงินตรา
  27 สิงหาคม 2561
 • งานติดตั้งแผงบังแดห้องลงยาสี สำนักกษาปณ์
  21 สิงหาคม 2561
 • งานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นอีพ็อกซี่และพื้นกระเบื้องที่ชำรุด บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริหารเงินตรา
  16 สิงหาคม 2561
 • งานติดตั้งแผงบังแดดห้องลงยาสี สำนักกษาปณ์
  26 กรกฎาคม 2561
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม