กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

งานก่อสร้าง

 • โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์
  29 มกราคม 2562
 • โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์
  17 มกราคม 2562
 • ปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
  4 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา
  21 ธันวาคม 2561
 • งานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นอีพ็อกซี่และพื้นกระเบื้องที่ชำรุด บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริหารเงินตรา
  27 สิงหาคม 2561
 • งานติดตั้งแผงบังแดห้องลงยาสี สำนักกษาปณ์
  21 สิงหาคม 2561
 • งานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นอีพ็อกซี่และพื้นกระเบื้องที่ชำรุด บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริหารเงินตรา
  16 สิงหาคม 2561
 • งานติดตั้งแผงบังแดดห้องลงยาสี สำนักกษาปณ์
  26 กรกฎาคม 2561
 • จ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน กรมธนารักษ์
  25 พฤษภาคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต
  15 มีนาคม 2561
 • จ้างเหมาก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต (ด้านทิศตะวันออก)ของสำนักงานธนารักษ์พื้ื้นที่พังงา
  23 กุมภาพันธ์ 2561
 • จ้างเหมาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย
  22 พฤศจิกายน 2560
 • จ้างเหมาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย
  15 พฤศจิกายน 2560
 • จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์สำนักกษาปณ์
  22 สิงหาคม 2560
 • จ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน กรมธนารักษ์
  16 สิงหาคม 2560
 • จ้างเหมาปรับปรุงอาคารกรมธนารักษ์ ชั้นใต้ดิน, ชั้น 1, 2, 5
  10 สิงหาคม 2560
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างป้อมยาม ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  29 มิถุนายน 2560
 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและถ่ายภาพ
  2 มิถุนายน 2560
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
  19 เมษายน 2560
 • จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (สำนักบริหารเงินตรา)
  4 เมษายน 2560
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม