กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

งานก่อสร้าง

 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของกรมธนารักษ์
  20 มีนาคม 2560
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
  20 มีนาคม 2560
 • จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (สำนักบริหารเงินตรา)
  20 มีนาคม 2560
 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของกรมธนารักษ์
  20 มีนาคม 2560
 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของกรมธนารักษ์
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของกรมธนารักษ์
  14 กุมภาพันธ์ 2560
 • จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (สำนักบริหารเงินตรา)
  2 กุมภาพันธ์ 2560
 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของกรมธนารักษ์
  2 กุมภาพันธ์ 2560
 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ๗ ชั้น ๖๒ ยูนิต พร้อมงานภายนอกของกรมธนารักษ์
  23 มกราคม 2560
 • จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (สำนักบริหารเงินตรา)
  23 มกราคม 2560
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นเพื่อเป็นหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 กันยายน 2559
 • จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
  24 สิงหาคม 2559
 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินราคาที่ดิน
  23 สิงหาคม 2559
 • ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
  23 สิงหาคม 2559
 • จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
  16 สิงหาคม 2559
 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารอำนวยการชั้น ๓ สำนักกษาปณ์
  5 สิงหาคม 2559
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศบริเวณห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องประชุม
  29 กรกฎาคม 2559
 • จ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มเติม สำกบริหารเงินตรา
  28 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโกดังเดิมและก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดิน
  26 กรกฎาคม 2559
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม