กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

งานก่อสร้าง

 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศบริเวณห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องประชุม
  29 กรกฎาคม 2559
 • จ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มเติม สำกบริหารเงินตรา
  28 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโกดังเดิมและก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดิน
  26 กรกฎาคม 2559
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารอำนวยการชั้น 3 สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
  8 กรกฎาคม 2559
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารอำนวยการชั้น 3 สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  28 มิถุนายน 2559
 • จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณที่ตั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น (ปรับปรุงโกดังเดิมและก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน)
  24 มิถุนายน 2559
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ขอนแก่นและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น (หน่วยจ่ายแลกเหรียญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
  24 เมษายน 2559
 • จ้างเหมาก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  22 เมษายน 2559
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  12 เมษายน 2559
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารป้อมยาม ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  14 มีนาคม 2559
 • จ้างเหมาก่อสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ส่วนที่ ๒ เฟสที่ ๑
  8 มีนาคม 2559
 • จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินภายในโรงกษาปณ์รังสิต
  29 มกราคม 2559
 • ประกาศจังหวัดลพบุรีลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  29 มกราคม 2559
 • ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน(หลังใหม่)ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  28 มกราคม 2559
 • ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  1 ธันวาคม 2558
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก
  22 ตุลาคม 2558
 • โครงการงานก่อสร้างโรงจอดรถ 8 คัน จำนวน 4 หลัง
  16 ตุลาคม 2558
 • โครงการปรับปรุงทาสีรั้วศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
  16 ตุลาคม 2558
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นทีลำพูน
  1 ตุลาคม 2558
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงทางเข้า-ออก และงานภูมิทัศน์ด้านหน้า สำนักงานธนารักษ์พื้นทีลำพูน
  1 ตุลาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม