กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

งานก่อสร้าง

 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและที่ทำการศาลาธนารักษ์ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)
  9 กันยายน 2558
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
  7 กันยายน 2558
 • จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและที่ทำการศาลาธนารักษ์ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
  3 กันยายน 2558
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
  17 สิงหาคม 2558
 • ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมธนารักษ์
  13 สิงหาคม 2558
 • จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางของสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
  11 สิงหาคม 2558
 • ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอาศัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  11 สิงหาคม 2558
 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บเอกสารแบบแปลนรายการก่อสร้างบริเวณชั้นใต้ดินกรมธนารักษ์
  7 สิงหาคม 2558
 • การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารกรมธนารักษ์และอาคาร 72 ปี กรมธนาารักษ์
  6 สิงหาคม 2558
 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บเอกสารแบบแปลนรายการก่อสร้างบริเวณชั้นใต้ดินกรมธนารักษ์
  4 สิงหาคม 2558
 • ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมธนารักษ์ เพื่อใช้เป็นห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  23 กรกฎาคม 2558
 • ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง พร้อมงานภายนอกอาคาร ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
  21 กรกฎาคม 2558
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางประกาศราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง พร้อมงานภายนอกอาคาร
  20 กรกฎาคม 2558
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีประกาศราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง
  10 กรกฎาคม 2558
 • ตาราง ปปช 07
  2 กรกฎาคม 2558
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
  2 กรกฎาคม 2558
 • ประกวดราคาจ้างงานบริการรับถมที่ดิน (37.14.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
  2 กรกฎาคม 2558
 • ประกาศราคากลางและการคำนวนราคากลางของ กรมธนารักษ์ >> งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมางานซ่อมแซมฝ้าเพดาน และทาสีระเบียงทางเดินภายในอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่
  10 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.3ชั้นพร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  24 ธันวาคม 2557
 • ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.3ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  30 ตุลาคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม