กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

งานก่อสร้าง

 • ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ยูนิต สนง.ธพ.พัทลุง
  27 ตุลาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  1 ตุลาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  1 ตุลาคม 2557
 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องมั่นคงเก็บเหรียญและห้องพยาบาล สำนักกษาปณ์รังสิต
  24 กันยายน 2557
 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องมั่นคงเก็บเหรียญและห้องพยาบาล สำนักกษาปณ์รังสิต
  24 กันยายน 2557
 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
  15 กันยายน 2557
 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
  15 กันยายน 2557
 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
  15 กันยายน 2557
 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
  15 กันยายน 2557
 • จ้างเหมาปรับปรุงที่ทำการสำนักงานของกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
  9 กันยายน 2557
 • จ้างเหมาปรับปรุงที่ทำการสำนักงานของกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
  9 กันยายน 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  1 กันยายน 2557
 • จ้างเหมาปรับปรุงที่ทำการสำนักงานเลขานุการกรม
  1 กันยายน 2557
 • เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  28 สิงหาคม 2557
 • เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  28 สิงหาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  28 สิงหาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  28 สิงหาคม 2557
 • เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  28 สิงหาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  23 สิงหาคม 2557
 • จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักบริหารเงินตราในบริเวณพื้นที่โรงกษาปณ์รังสิต (ระยะที่ 2)
  14 สิงหาคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม