กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

งานก่อสร้าง

 • จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักบริหารเงินตราในบริเวณพื้นที่โรงกษาปณ์รังสิต (ระยะที่ 2)
  14 สิงหาคม 2557
 • ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  8 สิงหาคม 2557
 • ราคากลางงานก่อสร้างอาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ ค.ส.ล.2 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  8 สิงหาคม 2557
 • ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  8 สิงหาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  6 สิงหาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  6 สิงหาคม 2557
 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
  25 กรกฎาคม 2557
 • จ้างเหมาปรับปรุงอาคารมูลนิธิ ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 (อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น) เป็นที่ทำการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินแห่งใหม่
  25 กรกฎาคม 2557
 • ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก และอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  15 กรกฎาคม 2557
 • ราคากลางจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
  1 เมษายน 2557
 • ติดตั้งสายเมนไฟฟ้าหลักของอาคารจากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าอาคารสำนักงาน (ตู้ MDB) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา (25 ธันวาคม 2556)
  25 ธันวาคม 2556
 • ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด (25 ธันวาคม 2556)
  25 ธันวาคม 2556
 • จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมธนารักษ์ (18 ธันวาคม 2556)
  18 ธันวาคม 2556
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม