กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญทองแดงลายหอยสังข์ ชนิดบาง

เหรียญทองแดงลายหอยสังข์ ชนิดบาง

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ทองแดง

 

ลักษณะ กลม แบน ขอบเรียบ มีลวดลาย
ด้านหน้า

เป็นลวดลายหอยสังข์

ด้านหลัง

ลวดลายเลือนไม่ชัดเจน

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 11 - 16

ขนาด น้ำหนัก  หนา

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.41 ซม.

0.11 กรัม 0.05 ซม.

 

หมายเหตุ ชำรุด ลักษณะเหรียญบาง ลวดลายเลือนไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่พบบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี
ราคาประเมิน (บาท) 2,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

17 มีนาคม 2564 | เข้าชม 2148 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม