กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

 • การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต(ตารางที่ 1- 12) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  12 พฤศจิกายน 2565
 • การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงปม. 2565 ขั้นตอนที่ 5 (รายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภพ)
  27 กันยายน 2565
 • การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต(ตารางที่ 1- 12) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  31 สิงหาคม 2564
 • การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต(ตารางที่ 1- 12) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  12 สิงหาคม 2563
 • การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ขั้นตอนที่ 2-3)
  27 มกราคม 2563
 • การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ขั้นตอนที่ 2-3)
  27 มกราคม 2563
 • การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ขั้นตอนที่ 2)
  27 มกราคม 2563
 • การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ขั้นตอนที่ 1 - 2)
  27 มกราคม 2563
 • ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เปรียบเทียบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นุทนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2560
  27 มกราคม 2563
 • การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ตารางที่ 1 - 12 ) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  27 มกราคม 2563
 • การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ตารางที่ 1 - 12 ) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  27 มกราคม 2563
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม