กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญเงินลายแม่โค - ลูกโค

เหรียญเงินลายแม่โค - ลูกโค

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

เงิน

 

ลักษณะ กลม แบน ขอบเรียบ มีลวดลายทั้งสองด้าน
ด้านหน้า

เป็นลวดลายแม่โคและลูกโค

ด้านหลัง

เป็นลวดลายจารึกอักษรโบราณ "ศรีทวารวดีศวรปุณยะ"

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 11 - 16

ขนาด น้ำหนัก  หนา

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.53 ซม.

2.04 กรัม 0.15 ซม.

 

หมายเหตุ เป็นเหรียญที่มีสัญลักษณ์ลายแม่โค - ลูกโค หมายถึง การกำเนิด ความอุดมสมบูรณ์
ราคาประเมิน (บาท) 150,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

17 มีนาคม 2564 | เข้าชม 2889 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม