กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ติดต่อสอบถาม

• ส่วนอำนวยการ 
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ     
โทรศัพท์ 0 2565 7919 
ฝ่ายบริหารทั่วไป                     
โทรศัพท์ 0 2565 7918             
โทรสาร 0 2565 7920 
ฝ่ายพัสดุ                                
โทรศัพท์ 0 2565 7917        
โทรสาร 0 2565 7916

• ส่วนจัดการเงินคงคลัง 
ผู้อำนวยการส่วนจัดการเงินคงคลัง 
โทรศัพท์ 0 2565 7906 
ฝ่ายรับจ่ายนำส่งเงินคงคลัง    
โทรศัพท์ 0 2565 7907 
ฝ่ายสั่งจ่ายเงินคงคลัง             
โทรศัพท์ 0 2565 7909        
โทรสาร 0 2565 7912

• ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ 1 
ผู้อำนวยการส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ 1    
โทรศัพท์ 0 2565 7941 
ฝ่ายจ่ายแลกเหรียญ 3             
โทรศัพท์ 0 2565 7942            
โทรสาร 0 2565 7951 
ฝ่ายข้อมูลเหรียญกษาปณ์      
โทรศัพท์ 0 2565 7946                        
โทรสาร 0 2565 7952
 
กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2565 7900 
• ผู้อำนวยการกองบริหารเงินตรา                     
โทรศัพท์ 0 2565 7901                                                     
โทรสาร  0 2565 7999 
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนเงินตรา             
โทรศัพท์ 0 2565 7998 
โทรสาร  0 2565 7988
 
 
 
 
 
 ส่วนเก็บรักษาเงินตรา 
         ผู้อำนวยการส่วนเก็บรักษา                            
         โทรศัพท์ 0 2565 7931 
         ฝ่ายเก็บรักษา                                            
         โทรศัพท์ 0 2565 7933 
         โทรสาร  0 2565 7939 
         ฝ่ายควบคุมห้องมั่นคง                                 
         โทรศัพท์ 0 2565 7950                  
         โทรสาร  0 2565 7940

• ส่วนบัญชีและตรวจสอบ 
        ผู้อำนวยการส่วนส่วนบัญชีและตรวจสอบ           
         โทรศัพท์ 0 2565 7910 
        ฝ่ายบัญชีเงินคงคลัง                                    
         โทรศัพท์ 0 2565 7911 
        ฝ่ายตรวจสอบการรับจ่ายเงินคงคลัง                
         โทรศัพท์ 0 2565 7908                                            
         โทรสาร  0 2565 7913

• ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ 2 
        ผู้อำนวยการส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ 2         
         โทรศัพท์ 0 2565 7953 
        ฝ่ายรับแลกเหรียญ 1                                   
         โทรศัพท์ 0 2565 7954 
        ฝ่ายรับแลกเหรียญ 2                                    
         โทรศัพท์ 0 2565 7955 
        ธุรการส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ 2                 
         โทรศัพท์ 0 2565 7962                     
         โทรสาร   0 2565 7965 

MOF IP Phone : 1610023 , 1612723 
E-mail : bcm@treasury.go.th
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (สาขาถนนจักรพงษ์) สำนักบริหารเงินตรา

กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0 2282 4109 , 0 2282 7404

โทรสาร 0 2282 4110

 

 

 

หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ภายในกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
โทรศัพท์ 0 2618 6340, 0 2273 0899 – 902 ต่อ 5115
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 28226 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม