กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ภารกิจ

 

กองบริหารเงินตรา มีภารกิจโดยสังเขป ดังนี้

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายแลก รับแลก ตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์ และดูแลจัดเก็บบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ให้เพียงพอต่อการใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
  2. บริหาร จัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย รับ-ส่งเงินคงคลังเพื่อสำรองจ่ายในส่วนภูมิภาค การสั่งจ่ายและการรับรอง การจ่ายเงินคงคลัง
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการรับ-จ่าย การเคลื่อนไหวและจัดทำบัญชีเงินคงคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และเหรียญกษาปณ์ที่สำนักบริหารเงินตรา รวมทั้งตรวจสอบติดตามการนำส่งชดใช้เช็คเงินผลประโยชน์ขัดข้อง
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฝาก-ถอนเก็บรักษากุญแจดอกคู่ห้องเก็บเงินและตู้เก็บเงินของสำนักงานคลังจังหวัดต่าง ๆ และส่วนราชการในส่วนกลาง
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


กองบริหารเงินตรา โทร : 0 2280 7404 7406 E-mail : bcm@treasury.go.th

13 มกราคม 2563 | เข้าชม 13904 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม