กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารส่วนกลาง

นายพรชัย ควรประเสริฐ
Mr.Pornchai Kuanprasert
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง
-
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ว่าง
-
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี
Miss Chorthip Ruangwetdee
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
Mr.Montree Boonyapongphun
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวพิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ
MissPimsaran Bumpenvibunekij
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
Miss Rungrat Kumsup
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
นายฤชา วราทร
Mr. Ruecha Varatorn
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
นายวิรัช เกตุนวม
Mr. Virat Ketnuam
ผู้อำนวยการกองกษาปณ์
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์
Mr.Chonlatid Chaijan
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ
Mr.Apilarp Hengprasert
ผู้อำนวยการกองบริหารเงินตรา
นายธีรพงค์ สุขช่วย
Mr.Thirapong Sukchuy
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
นางวิสากร สุขช่วย
Mrs.isakorn Sukchuy
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
Mr.Supachai Tangwattanakorn
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
นางเขมฤดี จันทร์คง
Mrs.Khemrudee Changkong
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ว่าง
-
ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวภารดี เอกชน
Miss Paradee Agachon
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวธาราพร สิงหพันธุ์ มหิทธาฟองกุล
-
ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
นายบุญชอบ วิเศษปรีชา
Mr.Boonchob Wisaspricha
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
นายพิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์
Mr.Pirapong Sukhavisidh
เลขานุการกรม
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม