กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารส่วนกลาง

นายวิรัช เกตุนวม
-
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
นางศานิตย์ โอฬารานนท์
Mrs.Sanit Olaranont
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ว่าง
-
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายดนัย วิจารณ์
Mr.Danai Wijarn
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ
Mr.Apilarp Hengprasert
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวพิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ
MissPimsaran Bumpenvibunekij
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายอรุณชัย ภัทรานนท์
Mr.Aroonchai Phattranont
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
นายฤชา วราทร
-
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
นายสำราญ เมืองนิล
Mr.Samran Muangnin
ผู้อำนวยการกองกษาปณ์
ชลทิตย์ ไชยจันทร์
Mr.Chonlatid Chaijan
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
นางวัชรีย์ รวีกานต์
Mrs.Watcharee Raweekarn
ผู้อำนวยการกองบริหารเงินตรา
นายธีรพงค์ สุขช่วย
Mr.Thirapong Sukchuy
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
นางวิสากร สุขช่วย
Mrs.isakorn Sukchuy
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
Mr.Supachai Tangwattanakorn
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
นางเขมฤดี จันทร์คง
Mrs.Khemrudee Changkong
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
Mr.Tananpong Suksomsak
ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวภารดี เอกชน
Miss Paradee Agachon
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป
MissSupattra Songprateep
ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
นายบุญชอบ วิเศษปรีชา
Mr.Boonchob Wisaspricha
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
นางสาวชีรกัญญา หวังเจริญรุ่ง
Ms.Cheerakanya Wangcharoenrung
เลขานุการกรม
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม